Rezervujte si místo na zimní akci

Chtěli jsme parník co pluje, ale toto je lepší, můžete se courat ven a na loď ..

Kdokoliv může odjet a přijet kdy chce, může to být celý večer a zábava určitě trpět nebude

Rezervujte si místo na zimní akci