Rezervujte si místo na zimní akci

Partneři akce

Camp David

TIP Servis

Metropol

Business Marketing & Consuting

Motel u krbu

Sauna Top

MP Tobacco

S naším uvědomím důležitostí etických a principů v oblasti obchodu i služeb a se snahou o co nejvyšší sounáležitost našeho jednání s tímto, se zavazujeme dodržovat a ctít veškeré standardy níže uvedených v našem kodexu etiky.

Rezervujte si místo na zimní akci